UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Zapisnik Skupštine Udruge 11. listopada 2000.

U srijedu 11. listopada 2000. od 17 do 20 sati održana je Skupština udruge sa dnevnim redom:

 1. Izvješće o dosadašnjem radu
 2. Financijsko izvješće
 3. Rasprava o pitanjima:
  1. uvid u načela i programe rehabilitacije
  2. oblikovanje grupa
  3. primjena integracijskih metoda u rehabilitaciji
  4. normativi rada i produženi boravak djece
  5. tehničko-tehnološka podrška, servis i rezervni dijelovi procesora govora
  6. programiranja procesora i režim rada preko školskih praznika
 4. Zadaće predsjedništva u provedbi inicijativa za poboljšanje uvjeta rada i rehabilitacije djece i i smjernice za daljnji rad
 5. Razno

Na početku je utvrđeno da je prisutno dovoljno članova ta da skupština može pravovaljano odlučivati. Za zapisničara je izabrana Željka Balentović. Prisutni: S. Bekavac, E. Midžć, S. Nikolić, dr. S. Roglić, dr. M. Roglić, A. Pišpek, O. Pišpek, S. Mlakar, K. Delić, M. Radman Kelava, T. Dabac, Ber. Svetec, Ž. Guberac, B. Tumpa, J. Tumpa i kao gost Žigić - otac (14 redovitih članova, jedan član prijatelj i jedan gost). Prisutna je i veća grupa naše djece (Matija, Ana, Patrik, Ema, Dominik, Magdalena i Petar, Katarina) koja su živom i vedrom igrom podizali temperaturu skupštine uz često vedro nadglasavanje.

Ad. 1. Izvješće o dosadašnjem radu

Članovi udruge prihvatili su izvješća predsjednika i tajnika o radu Udruge, predsjedništva, predsjednika itajnika udruge od osnutka pa do ove skupštine.

Prihvaćen je stav o modalitetima realizacije programa u prikladnom i štedljivom obliku koji je sukladan pristizanju sredstava od Ministarstva zdravstva. Ukoliko se nađe sredstava članovi se slažu da se pokuša poslati jednu stručnu osobu, koja se bavi našom djecom, na studijsko putovanje u New York, na Ligue of the Hard of Hearing.

Prihvaćeno je izvješće o stavovima i razgovorima koje su predsjednik i tajnik imali u lipnju 2000. sa upravom SUVAG-a na kojem su otvorena problematična pitanja rada, boravka, rehabilitacije djece na SUVAG-u. U tom, ponekad vrlo oštrom i polemičnom dijalogu, dobivena su obećanja o utemeljenju integracijskog vrtića i integracijske grupe.

Kako do danas nema odgovora na ta obećanja, treba postaviti konkretne zahtjeve glede odnosa SUVAG-a prema korisnicima usluga te ažurirati sve dosadašnje zahtjeve, prije obraćanja gradskim idržavnim institucijama. Ključne stavove raspraviti i oblikovati u okviru točke 3 dnevnog reda.

Ad. 2. Financijsko izvješće

Financijski izvještaj 1. 1. - 11. 10. 2000.

1.- PRIHODI
Min. zdr. 19.100,00
Članarine 1.440,00
UKUPNO 20.540,00

2.- RASHODI
Mat. tr. 3.985,17
SALDO: 16,554.83 (ž.r. 16.290,95 + blag. 263,88)

Financijsko izvješće | Knjiga prihoda

Ad. 3. Rasprava o pitanjima:

- uvid u načela i programe rehabilitacije

Roditelji nisu upućeni u cjelovitost programa, a stječe se dojam, nakon dvogodišnjeg iskustva, da taj program nije definiran.

- oblikovanje grupa

Roditelje interesira način oblikovanja grupe, po kojim se kriterijima one oblikuju, i kakav je program predviđen za pojedini uzrast odnosno stupanj govornog razvoja. Rad grupe u dvije smjene (jedan tjedan prije podne, a drugi poslije podne) svi roditelji, osim jednog, smatraju životno i radno nepriličnim i neprihvatljivim. Rad bi se morao odvijati u fiziološki, medicinski isocijalno gledano prema uobičajenoj satnici za malu djecu - prije podne i u okvirima rada standardnih dječjih vrtića.

- primjena integracijskih metoda u rehabilitaciji

Roditelji žele primjenu integracijskih metoda u rehabilitaciji, t.j. program u kojemu sudjeluju i čujuća djeca.

- normativi rada i produženi boravak djece

Roditelji smatraju, a nakon dvogodišnjeg iskustva, da nemaju prava saznanja o normativima rada s djecom. Isto tako smatraju da bi bolji rezultati, a i primjereniji životni uvjeti, bili postignuti organiziranjem cjelodnevnog boravka - vrtića za djecu s kohlearnim implantom, kao što je organiziran za čujuću djecu engleskog i njemačkog vrtića. SUVAG bi se kao institucija trebao upravo zalagati za takav vid koji omogućava optimalne uvjete rada.

- tehničko-tehnološka podrška, servis i rezervni dijelovi procesora govora

Nema organiziranog servisa kao i rezervnih dijelova. Nezadovoljavajući i neadekvatni uvjeti servisiranjauređaja, dobavljanja rezervnih dijelova, kao i provjere rada procesora nalažu postavljanje zahtjeva proizvođaćima za organiziranje predstavništva u Hrvatskoj. Pitanje je koliko to SUVAG radi na dobrovoljnoj (i dobrodošloj) osnovi i kakav je dogovor (ako postoji) s proizvođaćima opreme.

- programiranja procesora i režim rada preko školskih praznika

Neprihvatljivo je da u SUVAG-u nije preko ljetnih praznika, koji podugo traju, osigurano dežurstvo stručne osobe i pristup podacima programiranja, kao i samo programiranje. U slučaju brisanja programa, što se dešava, preko ljeta dijete ostaje bez sluha do prestanka godišnjeg odmora. Pristup programima i upisivanje programa u procesor mora biti svakodnevno moguće. Možda bi dogovor SUVAG - bolnica Šalata - bolnica Sestre milosrdnice i razmjena kompjutorskih podataka mogla osigurati takav svakodnevni servis.

Ad. 4. Zadaće predsjedništva:

Na temelju dosadašnje rasprave pod točkama 1 - 4 predsjedništvo treba nastaviti s aktivnostima koje će pomoći davanju odgovora na postavljena pitanja i zahtjeve kod nadležnih institucija.

Program rada za narednu godinu definirati u okviru moguće organizacijske i financijske situacije, tj. s realnim zahtjevima prema financijerima.

Ad. 5. Razno:

Inicirana izradba iskaznica koje će sprijećiti moguće nesporazume kod aktiviranja metaldetektorskih uređaja na aerodromima i dučanima, a pri prolasku osobe s kohlearnim implantatom.

Zapisničar: Željka Balentović