UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Zapisnik i odluke osnivačke skupštine 2. prosinca 1999.

Zapisnik osnivačke skupštine

Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom održane 2. studenoga 1999. godine u dvorani Akademije dramske umjetnosti, Trg m. Tita 5, Zagreb

Nazočni:

Suzana Nikolić, Enes Midžić, dr. Aleksandra Roglić, dr. Mihovil Roglić, Željka Balentović, Tiha Dabac, Marina Radman - Kelava, Anita Šerić, Branko Tumpa, Jasna Tumpa, Slavko Bekavac, Karmila Delić.

Dnevni red:

 1. Utvrđivanje prisutnih članova utemeljitelja udruge i dnevnog reda
 2. Izbor radnog predsjedništva
 3. Donošenje odluke o osnivanju udruge roditelja s kohlearnim implantom
 4. Donošenje statuta udruge
 5. Izbor Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, Rizničara i člana predsjedništva Udruge
 6. Izbor Predsjednika i članova Nadzornog odbora
 7. Odluka o ovlaštenju predstavljanja i zastupanja udruge
 8. Odluka o pravu potpisivanja platnih naloga
 9. Odluka o visini članarine
 10. Okvirni program rada i neposredne aktivnosti
 11. Prijam članova udruge prema pristiglim Pristupnicama

Zaključci i odluke

Ad 1. i 2. Nakon utvrđivanja dovoljnog broja prisutnih te utvrđivanja dnevnog reda pristupilo se je izboru radnog predsjedništva u sastavu E. Midžić, M. Roglić, S. Nikolić, A. Roglić.

Ad 3. Nakon kratke rasprave jednoglasno je prihvaćen prijedlog inicijativnog odbora u sastavu S. Nikolić, E. Midžić, dr. A Roglić i dr. M. Roglić i donesena je odluka o osnivanju Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom.

Ad 4. Jednoglasno je prihvaćen Statut Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom.

Ad 5. Za članove predsjedništva izabrani su: dr. Mihovil Roglić, predsjednik, Suzana Nikolić, dopredsjednik, Enes Midžić, tajnik, Snježana Mlakar, rizničar, Branko Tumpa, član.

Ad 6. Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Slavko Bekavac, predsjednik, Karmila Delić, član, Anita Šerić, član.

Ad 7. Donesena je odluka sukladna Statutu da Udrugu predstavljaju i zastupaju dr. Mihovil Roglić, predsjednik i Enes Midžić, tajnik.

Ad 8. Platne naloge potpisuju dvije osobe. Pravo potpisa platnih naloga imaju dr. Mihovil Roglić, predsjednik, Enes Midžić, tajnik, Snježana Mlakar, rizničar i Suzana Nikolić, dopredsjednik.

Ad 9. Visina članarine iznosi 60 Kn godišnje po članu.

Ad 10. Prihvaćene dosadašnje aktivnosti inicijativnog odbora u odnosu na SUVAG. U okviru neposrednih aktivnosti razvijati konstruktivne odnose sa SUVAG-om i inicirati proširenje terapijskih aktivnosti kao i uskladiti ritam rada. Inicirati promjene u listi odobrenih pomagala za gluhe kao i financiranje operacija i nabave kohlearnog implanta i procesora zvuka. Uspostaviti odnose sa srodnim i profesionalnim udrugama i institucijama rehabilitacije osoba s kohlearnim implantom. Izrada konkretnih programa u cilju traženja sredstava te iniciranje programa edukacije samih rehabilitatora.

Ad 11. Osim prisutnih članova osnivača (Suzana Nikolić, Enes Midžić, dr. Aleksandra Roglić, dr. Mihovil Roglić, Željka Balentović, Tiha Dabac, Marina Radman - Kelava, Anita Šerić, Branko Tumpa, Jasna Tumpa, Slavko Bekavac, Karmila Delić) za članove su primljeni još i: Iva Roso, Jure Roso, Boris Šerić, Nedeljko Kelava, gđa. Dankić, Jozo Dankić, Jozo Guberac, Žana Guberac, Snježana Mlakar, Robert Mlakar, Ivan Delić, Marija Bekavac, Snježana Pavičić, Filip Pavičić.

Predsjednik: dr. Mihovil Roglić
Tajnik: Enes Midžić

Na osnivačkoj skupštini Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom održanoj dana 2. studenoga 1999. godine donijeta je

Odluka o pravu potpisivanja naloga platnog prometa

Naloge platnog prometa potpisuju dvije osobe. Za potpisivanje su ovlašteni:

 1. dr. Mihovil Roglić, predsjednik
 2. Enes Midžić, tajnik
 3. Suzana Nikolić, dopredsjednik
 4. Snježana Mlakar, rizničar

Predsjednik: dr. Mihovil Roglić
Tajnik: Enes Midžić
U Zagrebu 2. 11. 1999.

Na osnivačkoj skupštini Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom održanoj dana 2. studenoga 1999. godine donijeta je

Odluka o davanju ovlaštenja za predstavljanje i zastupanje

Udrugu roditelja djece s kohlearnim implantom ovlašteni su predstavljati i zastupati:

 1. dr. Mihovil Roglić, predsjednik
 2. Enes Midžić, tajnik

Predsjednik: dr. Mihovil Roglić
Tajnik: Enes Midžić
U Zagrebu 2. 11. 1999.

Na osnivačkoj skupštini Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom održanoj dana 2. studenoga 1999. godine donijeta je

Odluka o osnivanju

Osniva se Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište udruge je u Zagrebu, Varšavska 4.

Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom (u daljnjem tekstu: Udruga) je humanitarna organizacija s ciljem unapređenja vrsnosti života, medicinske i socijalne zaštite djece i odraslih osoba s kohlearnim implantom i njihovih obitelji.

Udruga se utemeljuje radi zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih, prosvjetnih, socijalnih, zdravstvenih, znanstvenih i drugih interesa i ciljeva i uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove.

Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s kohlearnim implantom, odraslih osoba s kohlearnim implantom i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju vrsnosti života djece i odraslih osoba s kohlearnim implantom i njihovih obitelji.

Udruga ostvaruje svoje ciljeve kroz slijedeće djelatnosti:

 1. poticanje promjena zakona, pravilnika i propisa koji ne uvažavaju činjenicu i ne podržavaju potrebe gluhih osoba za primjenom medicinskih tehnologija koja im omogućavaju da čuju;
 2. uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s kohlearnim implantom, stručnim osobljem, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;
 3. informiranje članstva i javnosti o problemima djece s kohlearnim implantom i njihovih obitelji;
 4. informiranje roditelja/staratelja o pravima i mogućnostima socijalne i zdravstvene zaštite;
 5. poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s kohlearnim implantom;
 6. poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);
 7. organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.;
 8. organiziranje programa za djecu s kohlearnim implantom u suradnji sa stručnim osobljem (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.);
 9. izdavačka djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge (informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl.);
 10. rad na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja vrsnosti života djece s kohlearniim implantom i njihovih obitelji;
 11. prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći;
 12. pomoć roditeljima gluhe djece u informiranju i putevima ostvarenja nabave procesora zvuka i primjene kohlearnog implanta.

Skupština Udruge održana je 2. 11. 1999. godine u prostorijama Akademije dramske umjetnosti, Trg m. Tita 5, Zagreb.

Predsjednik: dr. Mihovil Roglić
Tajnik: Enes Midžić
U Zagrebu, 2. 11. 1999.