UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Program rada 2000. godine

Realizacija manjeg dijela zacrtanog programa omogućena je preko Ministarstva zdravstva RH programom financiranja rada udruga. Izvršenje naznačenog programa ovisi o dodjeljenjim sredstvima. Kako su za realizacuju dodjeljena sredstva u visini 1/4 potrebnih a počela pristizati tek sredinom godine, program će se izvestu u okvirima mogućeg financijskog izvršenja.

Životopisi izvoditelja programa

Program edukacije stručnih osoba, rehabilitatora i roditelja djece s kohlearnim implantatom (umjetna pužnica)

U Hrvatskoj je tek oko dvadesetak gluhih osoba, odraslih i djece, operirano i dobilo kohlearni implantat (umjetnu pužnicu). Primjene te medicinske tehnologije kod nas je u povojima, ali se uspješno i znalački provodi. No, metode rada na rehabilitaciji djece s kohlearnim implantatom u učenju slušanja i govora nisu posebno razvijene niti usvojene, već se oslanjaju na dosadašnje metode rada s gluhom i nagluhom djecom, što nije dovoljno djelotvorno.

Sve će biti više djece koja ce operacijom priječi iz svijeta tišine u svijet zvuka, a nadležne državne i stručne institucije nisu postavile jasne razvojne programe.

Od nekih stručnih krugova čak je izrijekom teret razvojnih programa i organizacije edukacije prebačen na novoutemeljenu Udrugu roditelja djece s kohlearnim implantatom, udrugu samoorganiziranih roditelja. Ti su roditelji beskrajnu energiju, znatna vlastita sredstva i sredstva iz jedva skupljenih donacija ugradili u boljitak i zvuk za svoju djecu. Bez veće pomoći države i socijalnih službi.

Predloženi program, kojemu je okosnica i ishodišna točka seminar i praktični rad naveden pod točkom 1., složen je od bitnih popratnih sadržaja navedenih u točkama 2. do 5. Bez tih sadržaja zacrtani ciljevi neće se moći na odgovarajući naćin ostvariti i ispuniti.

Načela, metode rada i praksa rehabilitacije djece s kohlearnim implantatom (za roditelje, stručne osobe i rehabilitatore)

voditelj Carol Zara M.A., CCC. SLP
asistent Suzana Nikolić, akad. gl.
trajanje 10 dana
sudionici 30 - 50 odraslih i 10 - 12 djece

Seminar i prezentacija namjenjena je rehabilitatorima (SUVAG, Fakultet rehabilitacijsko-edukacijskih znanosti, užoj i široj stručnoj javnosti, studentima), djeci s kohlearnim implantatom, njihovim roditeljima kao i roditeljima gluhe djece koji su zainteresirani za impalnt, a nemaju se gdje informirati.

Voditelj programa terapeutkinja Carol Zara M.A., CCC.SLP - The League of the Hard of Hearing (prestižne američke institucije za rehabilitaciju gluhe djece i djece s kohlearnim implantatom).

Seminar obuhvaća teorijski, stručni i praktični rad u kojemu će se odvijati praktična demonstracija rada s djecom te razgovor s roditeljima i rehabilitatorima. Tome će biti pozvani rehabilitatori sa SUVAG-a, stručne osobe s Rehabilitacijsko edukativnog fakulteta i roditelji. U program seminara uključena je i osnovna edukacija roditelja za individualni rad s djecom s kohlearnim implantatom.

  1. metode i praksa rehabilitacije
  2. oblikovanje programa i timova
  3. rehabilitacijsko-terapijski rad
  4. najčešća pitanja i odgovori

U prezentaciji će sudjelovati od 13 do 15-ero djece s kohlearnim implantatom s roditeljima, a biti će pozvani i rehabilitatori i stručne osobe sa SUVAG-a, Fakulteta rehabilitacijsko-edukacijskih znanosti, privatne organizacije koje se bave rehabilitacijom slušanja i govora, te roditelji gluhe djece koji bi se željeli informirati o kohlearnom implantatu za svoju djecu.

Edukacija hrvatskih rehabilitatora za rad s djecom s kohlearnim implantatom u Americi

studijski i radni boravak hrvatskih rehabilitatora na The League for the Hard of Hearing, New York, N. Y. USA
trajanje dva tjedna
dvije osobe

The League for the Hard of Hearing, New York, N. Y. USA najstarija je, najveća i najutjecajnija institucija rehabilitacije i pomoći gluhoj djeci i osobama te djeci i osobama s kohlearnim implantatom u Sjedinjenim američkim državama. Utemeljena 1910. godine. Kroz nju je tijekom devet desetljeća prosšo oko 1.250.000 djece i odraslih osoba, gluhih ili ostećena sluha, kao i njihove obitelji. Ta neprofitna organizacija, s timovima audiologa, logopeda, terapeuta i rehabilitatora, psihologa, liječnika, socijalnih radnika, medicinskog osoblja, tehničara i inženjera, savjetnika za zapošljavanje, kao i mnogo volontera, godišnje obradi oko 22.000 odraslih osoba i djece, gluhih ili s teško ostećenim sluhom.

Izuzetno značajan rad SUVAGA na području rehabilitacije i integracije gluhe djece, unatoć vrsnosti i reputaciji, potrebno je oplemeniti i otvoriti novim metodama i medicinskim tehnologijama koje su razvijene posljednjih godina. Opće siromaštvo materije i duha ostavilo nas je pred vratima mogućnsti da gluhe osobe mogu i čuti.

Tradicijsko iskustvo i vrsnost rehabilitatora SUVAG-a i osoba iz struke treba proširiti novim saznanjima, novim metodama i razviti programe koje zahtjeva ne samo budućnost već i sadašnjost za kojom kasnimo.

Nabava stručne literature i videokaseta vezanih za kohlearni implantat te literature i videokaseta za edukaciju svih osoba uključenih u rad s djecom (rehabilitatori, audiolozi, roditelji, stručni suradnici u rehabilitaciji, studenti i dr.).

S obzirom na nedostatak stručne kao i popularne literature na hrvatskom jeziku te nedovoljne prosvijećenosti sredine i educiranosti stručnog osoblja, potreba za nabavom stručne literature je jedan od prioriteta za razvoj struke.

Dvadesetak naslova biranih prema potrebi stručnog i profesionalnog osposobljavanja rehabilitatora i roditelja djece s kohlearnim implantatom. Desetak videokaseta trajanja od 20 do 40 minuta.

Izradba, priprema, prijevod, tisak i distribucija materijala sa seminara, materijala o kohlearnom implantatu i priručnika o rehabilitaciji za roditelje

Vlastito gluho dijete je prva gluha osoba s kojom se roditelji suočavaju. Iz toga proizlazi niz šokantnih situacija. Roditelji gluhe djece su suočeni s nizom nestručnih, lažnih i štetnih informacija o kohlearnom implantatu, njegovim vrijednostima i učinkovitosti, koji potječu iz oficjelnih i poluoficjelnih te stručnih izvora (osim časnih iznimaka iz medicinske struke).

Potrebe roditelja za istinitom, stručnom i pravovaljanom informacijom dio su ne samo životne potrebe već psihološke stabilnosti i blagostanja u obitelji.

Obradba, presnimavanje i distribucija besplatnih informativnih videokaseta o rehabilitaciji gluhe djece i djece s kohlearnim implantatom

Tri programa videokaseta
Izvor:

  1. Oberkotter Fooundation Film Project
    P.O. Box 50215 Palo Alto, CA 94303-9465
  2. John Tracy Clinic
    806 West Adams Boulevard Los Angeles, California 90007-2505

Video kasete koje se u civiliziranim i socijalno osvještenim sredinama distribuiraju besplatno, vid su djelotvorne edukacije i informacije kako roditelja tako i stručnog osoblja uključenog u rehabilitaciju i integraciju gluhe djece i djece s kohlearnim implantatom u stvarni kvalitetni život. Nedostatak jasnih informacija nije poteskoća samo roditeljima već i sredini u koju bi se djeca trebala integrirati.

Načela izvedbe i okvirni program sastavili:
Suzana Nikolić, ak. gl.
Enes Midžic, sveuč. prof.
dr. Sandra Roglić, liječnik