UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Izvješće Ministarstvu zdravstva o izradi WEB stranica 14. 4. 2001.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA RH
Baruna Trenka 6
10000 ZAGREB

Dodatno financijsko izvješće temeljem vašeg odobrenja
Klasa 230-02/00-01/113 Ur. Broj 534-02-03-02-6 od 19. ožujka 2001. godine

Štovani

Temeljem vašeg odobrenja produžen nam je rok izvršenja programa do 31. ožujka 2001. godine. Stoga vam po izvršenju programa dostavljamo ovo

IZVJEŠĆE

Prema našoj molbi odobrili ste nam utrošak sredstava iz programa za 2000. godinu. Od sredstava iz prethodne godine prestalo nam je 27.750,13 Kn što smo vam iskazali i dokumentirali u kompletnom financijskom izvješću za 2000. godinu.

Utrošak tih neutrošenih sredstava zatražili smo za ažuriranje WEB stranica na Hrvatskom jeziku i izradu i ažuriranje WEB stranica na Engleskom jeziku te materijal za grafičku i računalnu obradbu. Taj je program izvršen u predviđenom roku do 31. ožujka 2001. godine.

Kao materijalni dokaz izvršenja programa dostavljamo vam CD s WEB stranicama, a njih možete pogledati na adresi http://www.adu.hr/implant ili http://pomet.adu.hr/implant.

Sredstva su utrošena prema stavkama iz našeg zamolbe i to:

Prijevod s Hrvatskog na Engleski, WEB, 118 kartica teksta
Račun LANCON d.d. (uplatnica priložena) 19.434,60 Kn
Materijal za grafičku obradu fotografija, CD-a i štampač
Račun ZOLA d.o.o. (uplatnica priložena) 2.236,78 Kn
Računalni programi
Račun ZOLA d. o. o. (uplatnica priložena) 2.746,22 Kn
UKUPNO: 24.417,60 Kn

Od sredstava koje smo dobili od Ministarstva zdravstva odnosno Ureda za udruge vlade RH preostalo nam je na računu 3332.53 Kn. Prema obrazloženju koje smo dobili ta sredstva (manja od 4.000,00 Kn) nismo dužni vratiti uredu, već će se iskoristiti za realizaciju programa udruge u razdoblju do odobrenja novih programskih sredstava.

Stojimo vam na usluzi za dodatna pojašnjenja.

Sa štovanjem
Enes Midžić, tajnik udruge

Privitak: CD, fotokopije računa i uplatnica