UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Financijsko izvješće 2001. godine

UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM
Parents for cochlear implant
Varšavska 4, 10000 ZAGREB, Hrvatska/Croatia
http://pomet.adu.hr/implant
MB 1474286
Žiroračun 30102-678-118394

Tablični prikaz knjige prihoda i rashoda 2001.

Financijski izvještaj 01. 01. 2001. - 01. 03. 2001.

1.- PRIHODI

  1. Ministarstvo zdravstva 9.550,00 kn
  2. Preneseno iz 2000. 21.933,30 kn

Ukupno 31.483,30 kn

2. -IZDACI

  1. po računima 2.309,94 kn

SALDO: (1 - 2) 29.173,36 kn (žiroračun - 29.173,36 + blagajna - 26,83 kn)

Tajnik Enes Midzić
U Zagrebu, 1. 3. 2001.

Financijski izvještaj o utrošenim sredstvima Ministarstva zdravstva R. H. 06. 06. 2000. - 01. 03. 2001.

1.- PRIHODI

  1. Ministarstvo zdravstva 6. 6. 2000. 9.550,00 kn

7. 8. 2000. 9.550,00 kn
16. 10. 2000. 9.550,00 kn
4. 1. 2001. 9.550,00 kn
Ukupno 38.200,00 kn

2. -IZDACI

  1. po računima 10.449,87 kn

SALDO: (1 - 2) 27.750,13 kn

Tajnik: Enes Midžić
U Zagrebu, 1. 3. 2001.