UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Financijsko izvješće 2000. godine

UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM
Parents for cochlear implant
Varšavska 4, 10000 ZAGREB, Hrvatska/Croatia
http://pomet.adu.hr/implant
MB 1474286
Žiroračun 30102-678-118394

Tablični prikaz knjige prihoda i rashoda 2000.

Financijski izvještaj 01. 01. 2000. - 31. 12. 2000.

1.- PRIHODI

  1. Ministarstvo zdravstva 28.650,00 kn
  2. članarine 1.560,00 kn

Ukupno 30.210,00 kn

2. -IZDACI

  1. po računima 8.160,65 kn

SALDO: (1 - 2) 22.049,35 kn (žiroračun - 21.933,30 + blagajna - 116,05 kn

Tajnik: Enes Midžić
U Zagrebu, 14. 1. 2001.