UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Predsjedništvo

 • dr. Mihovil Roglić, predsjednik
 • Boris Miljak, dopredsjednik
 • prof. Enes Midžić, tajnik
  mob. 098/221606, tel./fax. 4611944
 • Snježana Mlakar, rizničar
 • Branko Tumpa, član

Nadzorni odbor

 • Slavko Bekavac, predsjednik
 • Davor Sajko, član
 • Željko Kušević, član

Kontakt

Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom
Varšavska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: puznica@puznica.hr; www.puznica.hr
Žiro račun: 30102-678-118394
MB: 1424786

Ciljevi i djelatnosti

Suzana i Ana
Popis osnivača [veća slika]

Na osnivačkoj skupštini 2. studenoga 1999. godine osnovana je Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište udruge je u Zagrebu, Varšavska 4.

Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom je neprofitna, nestranačka, humanitarna organizacija s ciljem unapređenja vrsnosti života, medicinske i socijalne zaštite djece i odraslih osoba s kohlearnim implantatom i njihovih obitelji. Udruga se utemeljuje radi zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih, prosvjetnih, socijalnih, zdravstvenih, znanstvenih i drugih interesa i ciljeva i uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove.

Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s kohlearnim implantom, odraslih osoba s kohlearnim implantom i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju vrsnosti života djece i odraslih osoba s kohlearnim implantatom i njihovih obitelji.

Udruga ostvaruje ciljeve kroz slijedeće djelatnosti:

 • poticanje promjena zakona, pravilnika i propisa koji ne uvažavaju činjenicu i ne podržavaju potrebe gluhih osoba za primjenom medicinskih tehnologija koje im omogučavaju da čuju;
 • uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s kohlearnim implantom, stručnim osobljem, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;
 • informiranje članstva i javnosti o problemima djece s kohlearnim implantatom i njihovih obitelji;
 • informiranje roditelja/staratelja o pravima i mogućnostima socijalne i zdravstvene zaštite;
 • poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s kohlearnim implantom;
 • poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);
 • organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.;
 • organiziranje programa za djecu s kohlearnim implantatom u suradnji sa stručnim osobljem (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.);
 • izdavačka djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge (informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl.);
 • rad na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja vrsnosti života djece s kohlearniim implantatom i njihovih obitelji;
 • pomoć roditeljima gluhe djece u informiranju i putevima ostvarenja nabave procesora zvuka i primjene kohlearnog implantata.