UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Veljača 2002.

Aparati za rano otkrivanje gluhoće

Kako smo preko ovih stranica propagirali akciju za nabavljanje aparata za rano otkrivanje gluhoće, sada kada je prvi aparat nabavljen i kada su pretrage počele, primili smo obavijest o postupcima ranog otkrivanja gluhoće koje na Klinici za dječje bolesti Zagreb i sa rodilištem bolnice Sveti duh u Zagrebu provodi dr. Borut Marn.

Ožujak 2002.

Tečaj o umjetnoj pužnici

Akademija za razvojnu rehabilitaciju i Odsjek za oštećenja sluha Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta priredili su tečaj Umjetna pužnica u djece i odraslih - neurofiziološki i rehabilitacijski aspekti. Tečaj se održao 3. i 4. ožujka 2002. u Goetheovu institutu u Zagrebu. I na njemu su naši članovi uzeli aktivno učešće.

Na tom tečaju uspostavio je tajnik udruge kontakt s grupom roditelja iz Rijeke, te je dogovoren osnutak podružnice udruge u Rijeci. Voditelj te akcije u Rijeci je gospodin Mladen Lakić.

Akcijom "Dajmo da čuju" iznenadno se otvorila mogućnost ugradnje umjetne pužnice većem broju gluhe djece i odraslih u Hrvatskoj. Ovih je dana u jednom našem rodilištu započeo i pilot projekt probira novorođenčadi u odnosu na gluhoću. Ovi značajni pomaci obvezuju nas da našoj javnosti i rehabilitacijskoj praksi ponudimo najnovije informacije i znanja stručnjaka iz zemlje s dvadesetogodišnjimm iskustvom u (re)habilitaciji slušanja, govora i jezika u osoba s umjetnom pužnicom. Stoga je svrha ovoga tečaja pridonijeti osposobljavanju stručne prakse' za kompetentan rehabilitacijski rad usklađen s novim tehnološkim mogućnostima.

Program tečaja

Svibanj 2002.

Simpozij o rehabilitaciji

Suzana i Ana
Prva obavijest [veća slika]

U Zagrebu je 23. - 24. svibnja održan Šesti europski simpozij o rehabilitaciji djece s umjetnom pužnicom, a koji je sponzorirala tvrtka Cochlear. Voditelj simpzija bio je prof. dr. Boris Pegan. Na simpoziju su aktivno ućešće imali i naši članovi Enes Midžić i Suzana Nikolić, a u okviru okruglog stola. Tajnik udruge imao je i razgovor sa znamenitim kanadskim stručnjakom Warrenom Estabroksom.

Program simpozija

Prosinac 2002.

Izborna i redovita godišnja skupština

Suzana i Ana
Sjednica skupštine [veća slika]

Na temelju članka 10. i članka 16. statuta Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom Predsjedništvo udruge sazvalo je izbornu i redovitu godišnju skupštinu. Poziv za skupštinu s prijedlogom dnevnog reda odaslan je poštom svim članovima udruge. Skupština je održana u ponedjeljak 2. 12. 2002. godine u 18 sati u prostorijama Centra Slava Raškaj, Ilica 83.

Zapisnik sa sjednice