UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Centar za umjetnu pužnicu omogućuje da se na jednom mjestu saznaju potrebne informacije, obavi predoperacijska obrada i procjena kandidata, postoperacijsko praćenje i rehabilitacija te prilagodbe procesora govora. Voditelj Centra je mr. sc. Branka Šindija, prof.

Troškove predoperacijske obrade, rehabilitacije i prilagodbi procesora govora za osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje snosi HZZO. Ni u dijagnostici niti u rehabilitaciji ne postoji ni jedna invazivna pretraga.

Predoperacijska obrada

  1. audiološka: tonska audiometrija (TA), verbotonalna audiometrija (VTA), govorna audiometrija (GA), audiometrija moždanog debla (BERA), elektroaudiometrija (EAM), optimalno slušno polje (OSP),
  2. vestibularna: elektronistagmografija (ENG), stabilometrijska platforma,
  3. psihološko ispitivanje,
  4. neurološki pregled,
  5. predoperacijska rehabilitacija.

Postoperacijska rehabilitacija

Rehabilitacija slušanja i govora odvija se po verbotonalnoj metodi.

Prilagodbe procesora govora

U Centru se provode prilagodbe procesora govora za tri vrste umjetnih pužnica:

  1. MED-EL (Combi 40 i Combi 40+),
  2. COCHLEAR (Nucleus 22 i Nucleus 24),
  3. PHILIPS (Laura flex).

Adresa

Poliklinika SUVAG, Centar za umjetnu pužnicu
Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb
tel: +385-1-4629 600, 4655 386
www.suvag.hr

Prema tekstu: Branka Šindija, Centar za umjetnu pužnicu i nove tehnologije, Web stranice SUVAG-a, siječanj 1999.