UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Prilozi

Sustav kohlearnog implantata

Sustav kohlearnog implantata je elektroničko-računalni sklop koji nadomješta izgubljeni prirodni sluh. Namijenjen je gluhim osobama i osobama teško oštećena sluha. Najbolji se rezultati u načelu postižu s implantacijom kod djece u najranijoj dobi od oko 18 mjeseci, i s adekvatnom rehabilitacijom slušanja i govora. Cijena sustava kreće se od 30.000 – 40.000 DM.
implantat/image001.gif

Sustav kohlearnog implantata se sastoji od digitalnog procesora govora, mikrofona, odašiljača signala, prijamnika signala i višekanalne elektrode. Prijamnik signala i elektroda se postavljaju operativnim putem, dok su ostali dijelovi vanjski.

Procesor govora može biti izveden za nošenje iza uha ili kao snažnije računalo većih mogućnosti koje se nosi za pojasom, na prsima ili na leđima. Mikrofon se nosi na uhu, a odašiljač je magnetom pričvršćen uz glavu te se jednostavno skida i postavlja.

Prijamnik se kirurškim putem postavlja na glavi bočno i potkožno iza ušne školjke. Elektroda, vezana uz prijamnik, kirurškim se putem usadi u pužnicu (kohlea). Stoga je i nazivamo implant, implantat - usadak (lat. in - u; lat. planta - sadnica). Elektroda implantirana u pužnicu je u kontaktu sa slušnim živcem. Dijete čuje samo dok je uključen procesor govora, a bez njega dijete je ponovno gluho.

Mikrofon registrira realni zvuk, pretvara ga u električni signal te ga provodi do procesora govora. Procesor taj signal različitim programima filtrira, analizira i digitalizira. Tako obrađeni i kodirani električni signali provode se kablom do odašiljača. Odašiljač na glavi je magnetom pričvršćen uz potkožno postavljen prijamnik.

Odašiljač šalje FM radiosignale do potkožnog prijamnika. Prijamnik pretvara radio-signale u električne te ih kao stimulus prosljeđuje do elektrode usađene u pužnicu. Višekanalna elektroda je u bliskom dodiru sa slušnim živcem kojega podražava električnim impulsima. Svaka elektroda nosi određene frekvencije i prosljeđuje ih na određena područja pužnice s kojih slušnim živcem dolaze u središnji slušni sustav u mozgu, koji pak omogućava njihovo razumijevanje.

Greške i kvarovi vanjskih dijelova sustava rješavaju se izmjenom dijelova ili reprogramiranjem procesora. Jači udarci u glavu, posebice na mjestu potkožnog postava prijamnika, mogu dovesti do kvara i uništenja unutrašnjeg dijela sustava. Takav kvar zahtjeva novu operaciju.

Centar za umjetnu pužnicu (SUVAG)

Centar za umjetnu pužnicu [14] omogućuje da se na jednom mjestu saznaju potrebne informacije, obavi predoperacijska obrada i procjena kandidata, postoperacijsko praćenje i rehabilitacija te  prilagodbe procesora govora. Voditelj Centra je mr. sc. Branka Šindija, prof.

Troškove predoperacijske obrade, rehabilitacije i prilagodbi procesora govora za osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje snosi HZZO. Ni u dijagnostici niti u rehabilitaciji ne postoji ni jedna invazivna pretraga.

Predoperacijska obrada

 1. audiološka: tonska audiometrija (TA), verbotonalna audiometrija (VTA), govorna audiometrija (GA), audiometrija moždanog debla (BERA), elektroaudiometrija (EAM), optimalno slušno polje (OSP),
 2. vestibularna: elektronistagmografija (ENG), stabilometrijska platforma,
 3. psihološko ispitivanje,
 4. neurološki pregled,
 5. predoperacijska rehabilitacija.

Postoperacijska rehabilitacija

Rehabilitacija slušanja i govora odvija se po verbotonalnoj metodi.

Prilagodbe procesora govora

U Centru se provode prilagodbe procesora govora za tri vrste umjetnih pužnica:

 1. MED-EL (Combi 40 i Combi 40+),
 2. COCHLEAR (Nucleus 22 i Nucleus 24 ) i
 3. PHILIPS (Laura flex)

Korisne adrese

 1. Klinika za dječje bolesti «Zagreb»
  Klaićeva 16, 10000 Zagreb
  prim. dr. Borut Marn, otorinolaringolog
 2. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
  Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb
  dr. Katarina Zahradka, otorinolaringologinja
  Dunja Zlatarić, prof., audiorehabilitatorica
  Branka Šindija, prof., programiranje procesora
  dr. Ljiljana Kondić, psihoterapeutkinja
  Krunoslava Matas, socijalna radnica
 3. Centar SLAVA RAŠKAJ
  Ulica Vladimira Nazora 47, 10000 Zagreb
  mr. Vesna Ivasović, prof., psihologinja
 4. Klinička bolnica «Sestre milosrdnice»
  Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
  prof. dr. sc. Boris Pegan, otorinolaringolog, otokirurg
 5. KBC Šalata
  Šalata 2 – 4, 10000 Zagreb
 6. Hrvatski savez gluhih i nagluhih
  Palmotićeva 4, 10000 Zagreb
 7. Savjetovalište rehabilitacijskog centra edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
  Prisavlje, 10000 Zagreb

Proizvođači kohlearnog implantata

Hrvatskoj su u uporabi sustavi kohlearnih implantata tvrtke Cochlear i tvrtke Med-el, za koje postoji i programska podrška.

Cochlear GmbH
Karl-Wiechert-Allee 76A, D-30625 Hannover, Njemačka
tel.: 49 5 l 1 54 2770, fax: +49 51 1 542 7770

MED-EL Deutschland GmbH
Münchner Str. 15b / 1.OG, D-82319 Starnberg, Njemačka
tel.: +49-8151-77 03-0, fax: +49-8151-77 03-23
e-mail: office@medel.de

Cochlear AG
Margarethenstrasse 47, CH-4053 Basel, Švicarska
tel.: 41 61 205 0404, fax: +41 61 205 0405
e-mail: info@cochlear.com, www.cochlear.com

MED-EL GmbH Headquarters
Fürstenweg 77a, A-6020 Innsbruck, Austria
tel.: +43-512-28 88 89, fax: +43-512-29 33 81
e-mail: office@medel.com, www.medel.com

O udruzi

Suočeni s ozbiljnim životnim, medicinskim i socijalnim problemima kao i pitanjima rehabilitacije, edukacije te integracije djece s kohlearnim implantatom u svijet čujućih, utemeljena je u prosincu 1999. godine Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom. Namjera je roditelja da zajedničkim djelovanjem potiču mijenjanje stanja koje je, smatramo, praktički nepromijenjeno već duži niz godina unatoč činjenici da mnogi gluhi uz primjenu kohlearnog implantata mogu čuti.

Poučeni teškim putem kojega smo kao roditelji individualno prošli u ostvarenju boljitka života i statusa svoje gluhe djece, osnovali smo neprofitnu, nevladinu i nestranačku Udrugu radi zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih, prosvjetnih, socijalnih, zdravstvenih, znanstvenih i drugih interesa i ciljeva i uvjerenja, a bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove.

Udruga ostvaruje svoje ciljeve kroz sljedeće djelatnosti:

 1. poticanje promjena zakona, pravilnika i propisa koji ne uvažavaju činjenicu i ne podržavaju potrebe gluhih osoba za primjenom medicinskih tehnologija koja im omogućavaju da čuju;
 2. uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s kohlearnim implantatom, stručnim osobljem, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;
 3. informiranje članstva i javnosti o problemima djece s kohlearnim implantatom i njihovih obitelji;
 4. informiranje roditelja/staratelja o pravima i mogućnostima socijalne i zdravstvene zaštite;
 5. poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s kohlearnim implantatom;
 6. poticanje razvoja potrebnih ustanova (na pr. dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);
 7. organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.;
 8. organiziranje programa za djecu s kohlearnim implantatom u suradnji sa stručnim osobljem (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.);
 9. izdavačka djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge (informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl.) u skladu sa zakonom;
 10. rad na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja vrsnosti života djece s kohlearnim implantatom i njihovih obitelji;
 11. pomoć roditeljima gluhe djece u informiranju i putevima ostvarenja nabave procesora zvuka i primjene kohlearnog implantata.

[14] Prema tekstu: Branka Šindija, Centar za umjetnu pužnicu i nove tehnologije, WEB stranice SUVAG-a, siječanj 1999.