UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Što činiti pri sumnji u gluhoću (putovi koji su mi poznati)

Cjelokupni zdravstveni, edukacijski i socijalni sustav trebao bi biti tako postavljen da pomogne vama i vašem djetetu. Vaše je pravo da to očekujete i od svakog pojedinca unutar sustava.

Ako posumnjate da vam dijete ima problema sa sluhom, a vaš liječnik - pedijatar ne reagira na to, kao što se to nama dešavalo, provjerite svoje sumnje. Javite se na Kliniku za dječje bolesti Zagreb, u Klaićevoj ulici 16. Oni će pregledati dijete, postaviti dijagnozu i uputiti vas dalje, ukoliko su sumnje potvrđene. Vjerojatno na Polikliniku za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ljudevita Posavskog 10. Tamo se obavlja kompletna dijagnostika, a i rehabilitacija slušanja i govora. Isto tako ne treba zanemariti niti KBC Šalata na Šalati, koja osim dijagnostike ima i tim za implantaciju.

Ukoliko se ustanove teška oštećenja sluha, od otorinolaringologa i audiologa tražite da vas upute u mogućnosti suvremene medicinske tehnologije u rješenje problema gluhoće djeteta. Informirajte se o mogućnostima rehabilitacije slušanja i govora uz primjenu slušnog aparata te uz primjenu kohlearnog implantata.

Jedno od korisnih mjesta je i Savjetovalište rehabilitacijskog centra edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koje nismo osobno koristili, ali koje prema roditeljskim iskazima zaslužuje pažnju. Tražite savjet i u Centru Slava Raškaj. Iako nije u glavnom tijeku, treba tražiti i raspitivati se za alternative medicinskim rješenjima i onim rješenjima koja su pretežno oslonjena na rehabilitaciju slušanja i govora i audiorehabilitatore. Odgovori na ta pitanja mogu naći i među stručnjacima u spomenutim ustanovama, ali i organizatorima simpozija o znakovnom jeziku i kulturi gluhih koji su okupljeni oko Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, Centra Slava Raškaj. Njihovi su stavovi izloženi na Internetu odnosno Hrvatskom portalu za gluhe, o gluhima i … (CroDeafWeb)

Uključite se s djetetom u program rehabilitacije slušanja i govora. To je dugotrajan proces koji je potrebno započeti neovisno o eventualnoj kohlearnoj implantaciji ili drugim odnosno alternativnim putevima na koje se tek odlučujete. I poslije operacije dijete treba ići na rehabilitaciju, učiti slušati i govoriti, a prethodna rehabilitacija samo pridonosi bržem slušnom i govornom razvitku djeteta.

Na rehabilitaciji na Poliklinici SUVAG djetetu će biti dodijeljen individualni audiorehabilitator s kojim ćete, u načelu, ostati u vezi dugi niz godina. Vaše bi dijete u načelu trebalo biti obuhvaćeno svakodnevnom rehabilitacijom u grupi. Tražite od audiorehabilitatora informacije o programu rehabilitacije i perspektivama djeteta. Preporučljivo je razgovarati i sa psihoterapeutom na poliklinici koji poznaje probleme roditelja suočenih s gluhoćom djeteta. On će ukazati na modele prevladavanja stresne i možebitno krizne situacije.

U svom područnom uredu socijalne skrbi ili na Poliklinici SUVAG tražite od socijalnog radnika da vas uputi u vaša prava i prava djeteta.

Po uspostavi dijagnoze, s relevantnom medicinskom dokumentacijom obratite se svom područnom uredu socijalne skrbi. Zatražite kategorizaciju vašeg djeteta kako bi ono ostvarilo pravo na osobnu invalidninu, a vi možete dobiti višegodišnji dopust za njegu djeteta ili skraćeno radno vrijeme.