UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

O uporabi geste u komunikaciji

Nemoć komunikacije, posebice u prvim mjesecima poslije operacije, navodi na pretjeranu uporabu geste, mimike i grimase. Ponekad to sliči na karikaturu. Iako nam olakšava komunikaciju, nimalo ne pridonosi razvoju govorne komunikacije. Konačno naši znakovi nisu temeljeni na znakovnom jeziku. Nastojali smo se služiti sa čim manje gestikulacije, koju smo u prvo vrijeme rabili, što nije bilo pametno, premda je bilo nužno, lakše i komotnije. U nemoći objašnjavanja, a i zbog nestrpljivosti, utjecao sam se gesti češće nego supruga.

Trebalo mi je neko vrijeme da se riješim gestikulacije u komunikaciji s Anom i da se discipliniram. Izrazitu gestikulaciju ipak upotrijebimo kada je nagovaramo na prihvaćanje procesora govora. Iako smo se mi u uobičajenoj komunikaciji uglavnom riješili geste, ona bi je nažalost ponovno usvajala i «pokupila» u okruženju s drugom djecom na rehabilitaciji, ali i od osoblja. Niti ta gesta nije temeljena na znakovnom jeziku. Naime, dugo je trebalo da pojedinci shvate da naše dijete kohlearnim implantatom i procesorom govora čuje. I to je linija manjeg otpora, djece i odraslih.

Vrijeme bez zvuka, vrijeme kada nema ili odbija nositi procesor govora znade iskoristiti i za odbijanje komunikacije. Naprosto vas ne želi pogledati, a ako insistirate i namećete joj se, ona odvraća pogled. Uglavnom izbjegavamo gurkanje rukama ne bismo li svratili njen pogled, te smo prisiljeni čekati na njenu inicijativu. Doduše ima situacija kada je to neminovno.