UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Iz dokumentacije Talijanskog saveza gluhih (Ente Nazionale Sordomuti - ENS)

Tehnologija i hendikep

(...)

Analizirajmo sada kohlearnu implantaciju. Odmah ćemo reći dvije stvari: prvo, zahvatom implantologije ne vraća se odmah slušna sposobnost, već je potrebna logopedska terapija, nekada dugotrajna, da implantirani nauči prepoznavati zvukove i, drugo, mi se ne protivimo ovoj novoj tehnici, ali nas veoma plaše neki perverzni mehanizmi koji su se uvukli u provođenje kohlearnih implantacija.

ENS, baš zbog svojeg zadatka pravne zaštite, ne može ne upozoriti gluhe da se čuvaju reklamnih akcija koje propagiraju operaciju kao čaroban štapić što može gluhima vratiti sluh. Veoma je neugodno slušati, na nekim službenim skupovima, tvrdnje poput onih kako gluhoća više nije problem, jer uz kohlearni implantat više neće biti gluhih. Postoji bojazan kako se iza ovakvih tvrdnji skriva jedan veliki biznis na račun gluhih, kao što se već ranije događalo u našoj zemlji.

Uostalom, naše stajalište maksimalnog opreza u skladu je s Izvješćem multidisciplinarne radne grupe o kohlearnim implantatima, koju je na zahtjev Europske zajednice osnovala Europska unija gluhih (EUD). Istraživanje je iskoristilo podatke dobivene na temelju upitnika poslanih svim Centrima zemalja Europske zajednice gdje postoje programi kohlearne implantacije za djecu, kao i nacionalnim udrugama gluhih i četrdeset i jednoj udruzi roditelja gluhe djece. Zaključci - preporuke su ove (citiramo doslovce):

  1. roditelji moraju biti toliko upućeni da budu u stanju izvršiti odabir utemeljen na uravnoteženim informacijama;
  2. potrebna je jasnija vizija o "najboljem postupku" na polju pedijatrijske kohlearne implantologije;
  3. osjeća se potreba za dugoročnim proučavanjem lingvističkih, psiholoških i socijalnih učinaka kohlearne implantacije.

Osim toga, dolaze nam mnogi signali iz obitelji, koje su se, nakon što su obavile implantaciju na svojoj djeci, našle u pravoj, pravcatoj kalvariji. U Sjedinjenim Državama, gdje se ova tehnika primjenjuje duže vremena, objavljeni su članci o štetama od kohlearnog implantata, u kojima se iznose visoki statistički postoci neuspjeha.

Sve nas ovo poziva da budemo razboriti.

Čini nam se da nedostaje ozbiljna kontrola od strane Talijanske države kako postupaka u vezi primjene implantacije, s obzirom na dob osoba i njihova fizička svojstva (u raznim našim Centrima veoma su različite dobne granice kad se preporučuje implantacija), tako i provjere rezultata intervencije; a iznad svega jasno osjećamo kako obitelj nije uvijek informirana o poteškoćama s kojima će se susresti, već pretežu trijumfalistički tonovi o znanstvenom čudu, koji daju podstrek velikoj želji roditelja da svojoj djeci dadu sluh; ali se mnogi poslije, kad je operacija gotova, nađu u nevolji. Smatramo, dakle, neophodnom ozbiljnu kontrolu radi izbora zaista pogodnih pacijenata, s pružanjem korektnih informacija i o negativnim aspektima zahvata.

(...)

© ENS, 21.listopada 2001.